Meranie výkonu

Ak si chcete dať zmerať výkon vášho motora, ste na správnej adrese. Sme oficiálnym importérom špičkového talianskeho výrobcu valcových bŕzd BAPRO na Slovensku. Sme to my, kto zaúča našich klientov ako sa má správne merať výkon auta.

Výkon meriame na osobných automobiloch s náhonom jednej nápravy ale aj 4x4. Počas krátkeho času dokážeme na profi brzde Bapro zistiť okrem maximálneho výkonu aj komplexnú diatnostiku odchýlok, tlaku turbodúchadla, množstva prietoku vzduchu. Vďaka technike a dlhoročným skúsenostiam dokážeme odhaliť aj skryté poruchy na motore, ktoré bežné diagnostické počítače nedokážu zistiť.

Na výkonovej valcovej brzde vieme zistiť a odmerať:

  • maximálny výkon a priebeh výkonu
  • maximálny krútiaci moment a priebeh krútiaceho momentu
  • odchýlku tachometra automobilu
  • odchýlku otáčkomera automobilu
  • záťažovú simuláciu automobilu
  • tlak turba
  • množstvo prietoku vzduchu


Ako vyzerá meranie výkonu v praxi

Doba merania

Sú automobily, ktoré dokážeme odmerať s presnosťou do dvoch percent už za dobu do 15 minút. Sú však automobily, obyčajne s pohonom všetkých kolies a automatickým radením rýchlostí, ktoré nám na brzde kladú väčšie časové nároky. Takéto automobily sa merajú zložitejšie a preto je možné, že na správne odmeranie výkonu si budete musieť počkať dlhšie.

Koniec merania

O konci merania alebo o opakovaní rozhoduje vždy náš technik. Práve on z priebehu merania vie usúdiť, či meranie prebehlo korektne a záver je správny.

Protokol z merania

Meranie výkonu sa končí odovzdaním vytlačeného protokolu alebo odoslaním protokolu elektronicky vo formáte .pdf.

Vysvetlenie kriviek

Protokol z merania obsahuje vždy dve hodnoty maximálneho výkonu, jednu hodnotu maximálneho krútiaceho momentu a jednu hodnotu výkonových strát. Všetky maximálne hodnoty sa uvádzajú pri konkrétnych otáčkach a rýchlosti.

Výkon motora - Pmot

Je to taký výkon, ktorý je odmeraný na výkonovej valcovej brzde bez akéhokoľvek ohľadu na platné svetové normy (ISO, DIN, EWG).

Korigovaný výkon - Pnorm

Je taký výkon, ktorý je odmeraný na výkonovej valcovej brzde a zároveň prepočítaný pomocou výpočtou platných svetových noriem (ISO, DIN, EWG). Korigovaný výkon je ten výkon motora, ktorý uvádza výrobca. Je to výkon, na ktorý sa vzťahujú vonkajšie vplyvy ako sú teplota, vlhkosť a tlak vzduchu.

Krútiaci moment - Mnorm

Krútiaci moment vychádzajúci z normovaného (korigovaného) výkonu. Krútiaci moment je počítaný podľa známeho vzťahu

M = ( Pnorm[kW] * 9.549 ) / n[min-1]

Krútiaci moment nám vyjadruje schopnosť auta dosiahnuť silu pri konkrétnych otáčkach.

Výkon na kolesách - Pkoleso

Je taký výkon, ktorý auto dosahuje na kolesách. Je to ten výkon, ktorý auto prenáša na vozovku cez kolesá.

Stratový výkon - Pstraty

Je to hodnota, ktorá vznikla ako súčet výkonových strát od všetkých pasívnych / rotujúcich odporov. Sem sa radia straty na koliesách, od trenia kardanov, diferenciálov, ložísk a iných.

Naposledy upravené: 8. Jan 2021